20 januari 2016

Fair IT

Een slimme meter moet ook eerlijk zijn

We zijn volop bezig met het grootschalig aanbieden van de slimme meter bij onze klanten. Dit betekent ook dat we veel grondstoffen nodig hebben. Vanuit onze MVO-gedachte ontwikkelen we daarom een Smart Fair Meter.

Enkele feiten: Tot en met 2020 krijgt elk Nederlands huishouden een slimme meter aangeboden. Dat zijn ruim 7,5 miljoen huishoudens die in één keer een nieuw elektronisch apparaat krijgen. Elektronische apparaten gebruiken steeds meer grondstoffen, die schaars worden, of uit conflictgebieden komen. Als we niet oppassen kan bijvoorbeeld al het zilver in de wereld binnen 15 tot 20 jaar op zijn. 

Green Deal: samen een Fair meter ontwikkelen

Als netbeheerder vinden we dat we een taak hebben om een zo eerlijk mogelijke slimme meter te ontwikkelen. We volgen bij de ontwikkeling van de Fair Meter verschillende paden. In samenwerkingsverband ‘Green Deal’ werken we met onze partners aan een 100 % procent Fair Meter. Deze meter bestaat volledig uit grondstoffen en arbeidsprocessen die eerlijk zijn. Ook gebruikt de Fair meter nauwelijks energie.

Steeds fairder

Het zal nog enkele jaren duren voordat de 100% Fair meter er is. Daarom werken we er hard aan om de slimme meters die we aanbieden steeds ‘fairder’ te maken. Onze leveranciers hebben zich eraan gecommitteerd om bij te dragen aan deze ontwikkeling. Tot slot werken we aan de duurzamere recycling van de oude meters.