20 januari 2016

Kabels

Icoonproject 1: de Circulaire KabelPicture2

  • Circulariteit positie in aanbesteding kabels
  • Reduceren technische netverliezen

Ambitie

  • Recyclebaarheid en herinzet kabels vergroten

Beschrijving activiteiten

  • Circulariteit positie in strategische aanbesteding (Enexis, ProRail en Tennet)
  • Koppelen Asset management en Inkoop en belang van samenwerken inzien.
  • Inzet op circulariteit, inkoop, samenwerken voor duurzame innovatie van producten
  • Verkenning inzet non-discutabele grondstoffen
  • Onderlinge uitwisseling kennis en ervaring technisch reduceren netverliezen
  • Reductie inzet ‘vrigin materials’ in kabels  samen met Alliander
  • Onderzoek recyclebaarheid en herinzet kabels vergroten