20 januari 2016

Vergroenen

Doel 2015-2016Groene-stroom

Onderzoek naar vergroeningsbeleid dat maximaal bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling die de infrabeheerders faciliteren, maar tegelijkertijd valt binnen onze rol en de juridische mogelijkheden.

Selectiecriteria voor vergroenen:

  • Non-discutabele vergroeningsportefeuille
  • Betaalbaar duurzaam inkopen

Beschrijving activiteiten

  1. Ontwikkelen criteria voor vergroeningsopties netverlies
  2. Hoe inkopen (kennisdelen en verkennen)
  3. Onderzoeken eigen opwek
  4. Onderzoek juridische haalbaarheid