BIODIVERSITEIT

Biodiversiteitsherstel is een relatief nieuw onderwerp op de duurzaamheidsagenda’s. Niet voor niets hebben veel organisaties er nog geen beleid op. Dat het menens is, is echter zeker: 2020 is door de VN uitgeroepen tot hét jaar van de biodiversiteit. In 2021 vindt er een grote VN-biodiversiteitstop plaats in China, vergelijkbaar met de klimaattop in Parijs. De rol die bedrijven kunnen nemen in het tegengaan van biodiversiteitsverlies is groot. Vandaar dat Groene Netten dit ook als een belangrijk thema heeft benoemd. Prorail en TenneT hebben biodiversiteit reeds als speerpunt in het duurzaamheidsbeleid opgenomen. Bij Rijkswaterstaat is het één van de twaalf thema’s in het integrale afweegmodel. Goed om te zien is dat er maar liefst 100 ‘natuurcollega’s’ in dienst zijn. Alliander onderzoekt of biodiversiteit te integreren is in terreinbeheer. Daarvoor start het een pilot, onder begeleiding van de Vlinderstichting. De overige partijen in Groene Netten hebben nog geen beleid of acties. Wel is er veel interesse om een beleid op biodiversiteit te ontwikkelen.

ECOLOGISCHE HOOFDINFRASTRUCTUUR

Groene Netten heeft een unieke positie en de potentie om een landelijke ecologische infrastructuur te vormen door het verbinden van de vele Groene Netten-locaties en -gronden. Dit grondgebied kan samen een enorme rol spelen in het natuurherstel in Nederland. Samen met de Vlinderstichting is een nieuwe ecologische hoofdinfrastructuur ontwikkeld. Hierin is vastgelegd dat deelnemers samen 922 vierkante kilometer grond en water beheren – meer dan de Veluwe en een kwart van de landnatuur in Nederland. Maar dan verdeeld over een infranetwerk van 802.500 kilometer. De enorme potentiële impact die Groene Netten zo kan realiseren is enorm. We zetten ons daar dan ook hard en samen voor in. Bekijk de video of download de kaart.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

CONTACT

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Stuur een mail naar info@groenenetten.org.