GROENE NETTEN

Infrastructuursamenwerking voor een duurzame toekomst

Groene Netten is een samenwerking tussen de acht grote infrabeheerders van Nederland: Alliander, Enexis, Gasunie, KPN, ProRail, Rijkswaterstaat, Stedin en Tennet. Samen zijn we verantwoordelijk voor maar liefst vijf procent van het totale Nederlandse energieverbruik. Omdat we ons realiseren dat we daarmee een enorme impact kunnen hebben en kunnen verduurzamen, hebben we een doel gesteld: samen de transitie naar de nieuwe, duurzame economie versnellen. Hoe we dat doen? Door samen te werken aan verschillende concrete projecten binnen vier kernthema’s: klimaat, circulariteit, biodiversiteit en impact meten. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld kabels met een lange levensduur, en werken we toe naar honderd procent duurzame energie en het verlagen van de CO2-uitstoot. Dit alles doen we onder begeleiding van MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. We streven ernaar de samenwerking continu verder te versterken en evalueren dit jaarlijks. Op deze pagina vind je meer informatie over de projecten die we binnen MVO Nederland uitvoeren. Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.